Nhà
Sản phẩm
Về chúng tôi
Tham quan nhà máy
Kiểm soát chất lượng
Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu báo giá
Trung Quốc tốt Máy chiết rót carton vô trùng bán hàng
Trung Quốc tốt Máy chiết rót túi vô trùng bán hàng
Trung Quốc tốt Vật liệu đóng gói vô trùng bán hàng
Trung Quốc tốt Máy khử trùng bán hàng
Trung Quốc tốt Bể vô trùng bán hàng
Trung Quốc tốt Thiết bị đồng nhất công nghiệp bán hàng

sản phẩm cốt lõi

Shanghai Precise Packaging CO.,LTD

Shanghai Precise Packaging CO.,LTD

Established in the year 1992,as the leader of the liquid food packaging and processing equipment industries, PLS provide the processing facilities, milk powder facilities, filling equipment, packaging material; Được thành lập vào năm 1992, với tư c...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Kiểm soát chất lượng

Over the years, Precise has always regarded ...

Tìm hiểu thêm