Máy chiết rót carton vô trùng
Máy chiết rót túi vô trùng
Vật liệu đóng gói vô trùng
Máy khử trùng
Bể vô trùng
Thiết bị đồng nhất công nghiệp

sản phẩm cốt lõi

Shanghai Precise Packaging CO.,LTD

Established in the year 1992,as the leader of the liquid food packaging and processing equipment industries, PLS provide the processing facilities, milk powder facilities, filling equipment, packaging material; Được thành lập vào năm 1992, với tư c...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Over the years, Precise has always regarded ...

Tìm hiểu thêm